Publizitate Sexistari begira


1.-11822-MoviStar:

Iragarki honek ez ditu sexista izateko baldintzak betetzen, izan ere ez ditugu halako baldintzarik iragarkian zehar aurkitzen. Entzun daitekeen over ahotsa emakumearena da, bera iragarkiaren protagonista izanez. Baliteke emakumearen irudia iragarki honentzako egokia izatea, esaten baita emakumeok sentiberagoak garela oroitzapenekin, eta kasu honetan, emakumea txikitako lagunekin batzen da MoviStar-ek bere lagunen telefono zenbakia eman diolako.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048595012501/11822.1.html

2.-Barcelo Hoteles y Resort:


Nahiz eta iragarkiaren over ahotsa gizonezkoarena izan eta emakumea alo batera ustea, ez dut uste sexista den iragarki baten aurrean aurkitzen garenik. Esan beharra dago iragarkiaren protagonista gizona dela, baina hau gerta liteke bera delako oporrak antolatu eta prestatzen dituelako. Honi gehituz, gizona etxeko buru bezala agertzen dela, familia bati bere atzetik duelarik.
Faktore horiek iragarki sexista izatea ahalbidetuko zuten, baina ez du emakumea gutxiesten, ezta bere gorputza objektu bezala erabiltzen. Beraz, nire aburuz, ez gaude iragarki sexista baten aurrean.
http://www.youtube.com/watch?v=XmsVy31rWBo

3.-Vanish:

Nire ustez,nahiz eta ez entzun ezta ikusi ere gizonik iragarkian zehar, sexista den iragarkia dugu hau. Izan ere, emakumearen rola etxeko lanak egitea da, bera arduratuz arropa garbitzeaz eta halako gauzak egiten. Aipatzekoa da ere nola iragarkiaren hasieran agertzen diren neskatilak emakume nagusi bat bezala janztea eta makilatzeak rol bat identifikatzen duela, eta horrek sexismoa daramatzala uste dut. Beti emakume galanta eta etxeko lanaz arduratuta den emakumea islatzen digun iragarkia dugu,sexismo kutsu txikiarekin.
http://www.youtube.com/watch?v=PNgn5N0qS6E

4.-Honda Civic:

Nahiz eta iragarki honetan entzun dezakegun over ahotsa gizonezkoarena izan, ez dut inolako irizpiderik aurkitzen iragarki sexista bezala identifikatzeko, beraz, ez da sexista.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048523012501/honda.1.html

5.-Aquarius:

Ez, ez dugulako inolako irizpiderik aurkitzen iragarki sexista bezala identifikatzeko. Hala ere, baliteke batzuek diskriminatzaile den iragarki bezala ikustea, emakumearen presentzia ia minimoa delako. Baina salbuespenak salbuespen, ez dut uste sexista denik, ez baitu ikusita irizpiderik jarraitzen.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048301012501/aquarius.1.html

6.-Voll Damm:

Iragarki honek emakumea barregarri usten duela uste dut, baina soilik ezaugarri edo jarrera zehatz bat duen emakumea. Hori dela eta ez dut uste sexista denik. Izan ere, iragarkian zehar bestelako emakumeak agertzen dira, protagonistarentzako “normalak” direnak.
Beraz, eta lehen ikustaldian, arreta askorik jarri gabe iragarkian, sexista dela pentsa dezakegu, baina faktore guztiak azterturik, antzeman dezakegu ez duela iragarki sexista izateko irizpiderik jarraitzen.
http://www.youtube.com/watch?v=H7Ip3jE7oF4

7.-AXE:

Inolako dudarik gabe, guztiz sexista den iragarki baten aurrean gaudela esan dezakegu. Ez du soilik emakumearen irudia barregarri usten, baita objektu bezala erabiltzen, sexurako objektu bat izango balitz bezala.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048183012501/axe.1.html

8.-Viceroy:


Ez dugu irizpiderik aurkitzen iragarki hau sexista den esatek. Hala ere, kontuan hartu beharra dago gizonezkoei zuzenduta dagoela, hori dela eta protagonista gizona da, emakumearen presentzia minimoa izanez.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048171012501/viceroy.1.html

9.-Central Lechera Asturiana:


Iragarki honek ez ditu inolako ezaugarririk edo irizpiderik jarraitzen sexista bezala kalifikatzeko.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048259012501/central-lechera-asturiana.1.html

10.-Repsol:

Iragarki honek ere ez du sexista izateko irizpiderik jarraitzen.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048296012501/repsol.1.html

11.-La Caresa:

Ez da iragarki sexista, ez baitu sexista izateko ezaugarririk ezta irizpiderik jarraitzen.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048050012501/casera.1.html

12.-Panrico:

Ez da irizpiderik aurkitzen iragarki hau sexista bezala kalifikatzeko.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1047973012501/panrico.1.html

13.-Orange:

Iragarki hau ez da sexista.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048002012501/orange.1.html

14.-Sunny:


Ez gara iragarki sexista baten aurrean aurkitzen.
http://www.youtube.com/watch?v=FuzMumbc0EQ&NR=1&feature=fvwp

15.-Metro de Madrid:

Iragarki hau sexista den adierazteko ez ditut arrazoirik aurkitzen. Hala ere, gizona da momentu oro agertzen dena, bera izanez semeaz arduratzen dena, nolabait, familiako burua bezala aurkezten digute, baina hau ez da arrazoia iragarkia sexista bezala identifikatzeko. Beraz, ez da.
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048040012501/metro-madrid.1.html

Gogoeta:

Iragarki guztiak kontuan izanda, onartu beharra daukat zenbat iragarki identifikatzeko zalantzak izan ditudala. Nire ustez, nahiz eta irizpide batzuk izan zeintzuek iragarkia sexista den ala ez adierazten digutenak, oso iragarki sexista gutxi aurkitu ditudala. Hala ere, esan beharra dago jendeak asko esajeratzen duela, eta bakarrik gizon bat agertzeagatik iragarki guztian zehar sexista bezala identifikatzen dute, emakumea baztertzen duelako. Baina nire ustez, honek ez du esan nahi iragarki hori sexista denik, baizik eta batzuetan gizona izan daitekeela targeta, beste batzuetan emakumea den bezala. Hala ere, ohituta gaude emakumea ikustea etxeko lanak egiteko beharrezkoak diren produktuak iragartzen dituzten iragarkietan, eta kasu horietan iragarkiak sexista bezala identifikatzen dira, rol zehatz bat atxikitzen zaiolako emakumeari.
Kasuak kasu, nire ustez iragarkiak sexistak diren ala ez adierazteko adituek eskainitako irizpideak ez dira guztiz egokiak, askotan gizona protagonista den iragarki bat aurkitu dezakegu, non over ahotsa gizonezkoa den eta emakumea ez den agertzen. Kasu horietan iragarkia sexistatzat jo beharko genuke?
Nik uste dut salbuespen asko daudela kontua honetan…

Publizitatearen mugak

1) Zergatik da kaltegarria iragarki bati egindako salaketa, salaketa horrek funtsik ez duenean ere?

Alde batetik, iragarki bati egindako salaketa epaitegira eramateko prozesu luze batetik igaro behar du, bitartean iragarlea etekinak lortuz “in-morala” edo ilegal den iragarki bat iragartzen duelarik. Bera, kasu honetan prozedura geldoak iragarleen aldeko faktore bat dela esan dezakegu.

Baina, bestaldetik, salaketa funtsik gabe geratzen bada; iragarlea inolako kargurik gabe ateraz, iragarlearen izena kaltetua ikusiko da, nahiz eta isunarik ez jaso. Beraz, berarentzako kaltegarria da salaketa bat jasotzea pertsona kopuru bati bere iragarkia legearen aurkakoa dela pentsatzen dutelako. Testuan ikusi bezala, gero eta argudio arraroagoak eta harrigarriak aurkezten dira iragarki baten kontrako salaketa jartzeko.

2) Publizitatean murrizten dena, beste edukietan onartuta dago, sexua eta biolentzia kasu. Zer dela eta diskriminazio hau? Orokorrean, zergatik da legea zorrotzago publizitatearekin?

Benetan ez dakit. Ez dut inolako arrazoi errealik aurkitzen legea publizitate edukia zorrotzago zigortzeko eta telebistako saioak daudenean jarraitzeko. Bati aplikatzen zaion legea besteari aplikatu beharko litzaiokeela uste dut. Are gehiago iragarleek beren iragarkiak agertzeko diru mordoa gastatu behar dutenean, eta telesaioak gastatu beharrean jasotzen dute. Testuan ikusi bezala, publizitatea ordaindu behar da eta eduki telebisiboak ez, hau izanik askatasun gehiago dutenak legearen aurrean.

Lotsagarria dela uste dut!Telesaioen edukiek, bai iragarkienak kalteak sortu ditzakete ikusleengan. Beraz denentzako eskubide berdinak!

3) Egileak dioenez, iragartzea debekatuta dagoen hori saldu daiteke. Nola ulertzen duzu paradoxa hau?

Zintzoa izateko, inoiz ez diot honi jaramonik egin. Behin irakurrita, idazlearekin bat nator, tontakeri bat delako iragarri ezin den zerbait erosi al izatea. Berez, alkohola eta tabakoa ezin da iragarri gizabanakoaren osasunerako kaltegarria delako. Ezin bada produktu hauen gaineko publizitaterik egin, zergatik aurkitzen ditugu egunero gure saltokietan?Paradoxa hutsa!


4) Zeintzuk dira auto-erregulazioaren abantailak iragarleentzat?

Iragarleak bere iragarkia ilegalak diren iduriak edo kontzeptuak lantzen badituen gaineko zalantzak baditu AUTOCONTROL elkartera joko du, non iragarleak, publizitate agentziak eta komunikabideak aurkitu ditzakegu elkartearen buruzagitzan. Beraz, iragarleak abantaila bezala erabiliko erakunde honek emandako aholkuak, ziurtatuz bere iragarkiak ez duela legea hausten eta ezin dela salatua izan.

5) Publizitatearen profesionala (izango) zarenez gero, non kokatzen duzu zeure burua? Protekzionismo osoaren muturrean (publizitate guztia estatuak erregulatuta) edo askatasun osoaren muturrean? Aldatuko zenuke iritziz hiritar sinplearen ikus-puntuan jarrita?

Hasiera batean, hiritar sinple bat nintzenean eta publizitatearen eta honen munduaren gaineko kontzeptu askorik ez nituenean, iragarki askok gizabanakoaren kontrako argudioak, irudiak lantzen zituztela uste nuen. Oso gogorra nintzen telebistan ikusten nituen iragarkiekin, asko sexistatzat joz.

Hala ere, egun hau guztia nahiko aldatu da. Publizitatean dihardugunok hamaika muga aurkitzen ditugu, bai iragarkia plazaratu baino lehenago, bai geroago. Ezin ditugu emakumearen irudiaren kontrako iragarkirik egin, hau izanik gehien handitzen den faktorea, egun edozein iragarki sexistatzat jotzen baita emakumearen irudia era batean ala bestean erabiltzen duelako.

Bestetik umeei zuzendutako iragarkiak kontu handiz egin behar dira, eta honekin oso ados nago, umeek oraindik oso kontzientzia gutxi dute eta erabakiak hartzen dituzte irizpide emozionaletan oinarritua. Gainera heziketa prozesuan daude eta ikusten duten edozer imitatzen dute.

Beraz, esan dezaket ez nintzelako protekzionismoaren muturrean kokatuko, ezta askatasun osoaren muturrean. Nolabaiteko erdigunea aurkitu behar dela uste dut, non edozer gauza ezin den salatu.

Iragarki sexista?Iragarki hau ikustean pasadan astean komentatzen egon ginen gaia burura etorri zait. Asko izan ziren emakumea gidari traketz bezala aurkezten zuten iragarkiak, baina oraingo honetan gizona da barregarri geratzen dena. Esan beharra daukat ez zaidala egokia iruditzen iragarki hau, izan ere emakumeok gu barregarri usten gaituztelako amorratzen gara, eta ez duguna gustuko egiten badigute, ezin dugu guk ere berdina egin. Hala ere ez legoke gaizki halako iragarki bat gure eskualdean zabaltzea, gizonek ere euren guk pairatzen ditugun iragarkien ondorioak jasatzeko.


La publicidad vende menos pero entretiene más

1.-Zeintzuk dira asetze publizitarioaren ondorioak hartzailearengan publizitate eraginkortasunari dagokionez?

Denok daki sano ondo zein den publizitatearen helburua; hartzaileak mezua jaso eta bertan agertzen denari men egitea, produktu bat erosiz, jarrera zehatz bat izanez…Behin bidaiaren puntu honetara iritzita esan dezakegu gure iragarkia eraginkorra dela, ezarritako helburuak bete baititugu. Hala ere, publizitateak hamaika ondorio izan ditzake hartzailean, bai positiboak, bai negatiboak. Positiboen aldean esan dezakegu oso gutxi daudela, publizitateak gehien bat ez baitio mesederik egiten ikusleari, hala ere ikusi dezakegu Espainiako biztanleriaren %90ari ez diola publizitatearen presentzia gogaitzen, nahiz eta milaka minutuko atsedenean hamaika iragarki ezberdin ( baita berdinak ) ikusi.

Beraz, esan dezakegu, publizitate eraginkorraren ondorioei dagokionez, hau hartzailea iragarkia barneratzen duenean gertatzen dela, gerora bestelako ondorioak suposatuz.


2.- Zergatik ez da betetzen eduki publizitarioak mugatzen duen legeria?Nork ateratzen ditu etekinak egoera horretatik?

Martxan dauden legeak publizitatearen inguruan, bai Publizitatearen Lege Orokorra, bai Telebista Pribatuen Legea, oso eragin gutxikoak direla esan dezakegu. Testua irakurrita harrigarria da nola telebista kateek ez dioten kasurik egiten lege hauei eta nahi dutena egiten dute, izan ere legeak ez dira oso gogorrak ekintza desegokien erantzukizuna dutenekin. Askok nahiago dute lege hausteak dakarren ordaina ordaindu, legeak apurtzeak dakarren diru-saria askoz handiagoa baita. Hau da, lege hauek ez dute onartzen 10 minutu baino gehiagoko denbora erabiltzea publizitatea emititzeko ordu bateko emisioan, eta publizitate bolumenak ezin du emisioaren %10a baino gehiagoko bolumena izan.

Gauzak horrela, telebista kateek arau hauetaz paso egiten dute, hauek jarraitzen badituzte irabaziak baino galerak izango dituzte, esan bezala zigorra irabaziak baino murritzagoak baitira.

Beraz, ikusi dezakegu nola telebista kateek beti irabazle ateratzen diren, nahiz eta zenbait lege egon beraien ekintzak mugatzen dituztenak.

Nire ustez barregarria da, isuna irabaziak baino askoz altuagoa izan beharko lukeelako, honek bideratuko baitzuen kateen jarrera aldatzea eta telebistan dugun publizitate saturazioa murriztea.


3.- Iragarki “nabarmenak” egiteko ahalegina egiten denean ze nolako eragina du horrek mezuarengan?

Egun, zenbat eta originalagoa, orduan eta hobeto, hori da agentzia askok jarraitzen duten leloa nire ustez. Hainbat dira ikusi ditzakegun iragarkiak produktu berdinaren gainean… Enpresek euren merkatuan bakarrak izan nahi dutelakoan, agentziei ahalik eta nabarmentasun handiena lortzeko ahaleginak egitea eskatzen diete, horrela kontsumitzaileak beren produktua izango du buruan.

Nabarmentasun maila handia lortzeko metodo berri bat aurkitu dezakegu iragarkiak egiteko momentuan. Prozesu honetan, iragarkia narrazio batean oinarritzen da, eta ez dihardu produktuaren inguruan, hau bigarren maila batean utziz. Teknika honen helburua hartzailea bere buruari bueltak ematean datza, beti ere iragarkiaren inguruan, honetan pentsatuz behin eta berriro. Honek hartzailearen jarrera aktiboa eskatzen du, nolabait bera iragarki prozesuan inplikatuz.

Azken finean, mezuan duen eragina istorioari berari garrantzia handiagoa ematea da produktuari baino, eta istorioa zenbat eta gehiago egon hartzailearen buruetan bueltak ematen, orduan eta notorietate gehiago lortuko dugu merkatu sektore horretan. Honetan datza, hain zuzen ere, iragarki “nabarmenak”.


4.- Publizitateak gehiago entretenitu baino gutxiago saltzen omen du. Ez du ideia honek zalantzan jartzen publizitate jardunean sormenari ematen zaion garrantzia?

Esan bezala ariketa osoan zehar, hainbat dira ikus-entzunezko iragarkietan aurkitu ditzakegun iragarkiak, non guztiengatik desberdinak izatea den etxe askoren helburu. Ildo honetan, sormena da egun garrantzia gehien ematen zaion faktorea iragarki prozesuan, eta honek iragarkia bera baldintzatzen du. Hala ere, sormenaren bitartez lorturiko kreatibitateak ez du baldintzatzen gure iragarkia eraginkorra izatea eta transmitizen ari garen mezua eragina izatea ikuslean, bertan agertzen den produktua erostera bultzatuz.

Egia da, testuan ikusi dezakegun bezala, egungo publizitatea oso entretenigarria dela, eta telebistan aurkitu ditzakegun saioak baino dibertigarriagoak direla. Ni, beste pertsona askoren artean – hori espero dut gutxienez- iragarki oso originalak ikusten ditut telebistan, askotan ikusten ari naizen saioa baino dibertigarriagoak izanik. Adibide moduan MC Donals etxeak eginiko iragarki sorta. Ez dut esango iragarkien tartea heltzeko desiratzen nagoela, baina baliteke katez kate ibiltzean, zerbaiten bila, askotan gelditu naizela iragarkietan dagoen katean.


Beraz, eta guztia hau laburtzeko ahaleginetan, esan dezaket saio berrien aurrean aurkitzen garela. Etorkizun hurbilean iragarkiek gure telebista kateen emisioen gehiengoa beteko dutelakoan nago, izan ere hauek dira kateentzako inbertsio iturri nagusia, iragarleek dirutza izugarria ordaintzen baitute prime timean agertzeko desioarekin. Beraz, kontuz lagunok!Aro berri bat hastear dagoelakoan nago…
Iragarkien elementuak


Baliteke aztertu ditugun iragarki kopurua ez izatea egokia gerora aterako ditugun ondorioak iragarki guztiei estrapolatzeko. Baina esperientzian oinarriturik eta ikusitako iragarki guztiak kontuan izanik, klasean aztertutakoak beste iragarki askoren ezaugarri berdinak dituztela esan beharra daukat.


Iragarkia bere osotasunean emozionalak edo arrazionalak izan daitezke, nahiz eta batzuetan iragarkiek lantzen dituzten argumentuak bi ezaugarri hauek nahastu; kasu horretan iragarki mistoen aurrean egongo gara. Euren izenak aditzera ematen duten moduan, arrazionalak argumentu arrazionaletan oinarritzen den iragarkiari deritzo, eta emozionala argumentu emozionalak, hunkigarriak erabiltzen dituenean. Azken hau da oroitzapenerako biderik errazena, eta horren ondorioz iragarki gehienek argumentu mota honetan oinarritzen dira, hartzailea hunkitzerakoan iragarkia gogoratzeko errazagoa izango delakoan. Hala ere, bada beste arrazoi bat, non emozionaltasunezko balioak transmititzea balio gehigarria eman diezaiokeen iragarkian agertzen den produktuari, hala nola TOYOTA etxeko kotxeari, non argumentu emozionaletan oinarriturik kotxe horrek tendentzia markatzen duenaren seinale den.


Kontuan hartu dugun beste aldagai bat umorea izan da. Onartu beharra dago umorez betetako iragarkiak memorizatzen errazagoak direla, eta arinago gogoratzen ditugu. Telebistan ikusi ditzakegun iragarkiak oso umoretsuak izaten dira maiz, eta hauek askotan iragartzen ari den produktuko ezaugarri bat erabiltzen dute txistea edo umore giroa sortzeko. Maiz, erabilitako ezaugarria produktua beraren izaera gailentzen du, Mahouren kasuan, non garagardo hori dagoen tokia paradisua bilakatzen den.


Beste iragarki elementua eduki didaktikoak dira; hau da, spotak zerbait irakasten digun iragarkian zehar darabilen argumentuen bitartez. Hau askotan erabiltzen ez den ezaugarria dugu, bere erabilera mugatua baitagoa hamaika faktoreengatik; iturrien sinesgarritasuna, produktu berriak…Ezaugarri hau bi produktuen arteko konparazioa egin nahi denean erabiltzen da gehien bat, edo produktu bat berria denean merkatuan, 11888 iragarkiaren kasuan, non zerbitzu berri bat iragartzen duten. Kasu honetan mezua didaktikoa dela esan dezakegu, zerbitzu berri horren ezaugarriak eta abantailak azaltzen baititu.


Kontuan hartu beharreko beste elementu bat musika da, zein iragarki guztietan presentzia duen, hondo bezala edo iragarkiko elementu nagusi bezala. Musika hiru motatan banatu dezakegu; aurretik aipatutako hondo bezala, jingle moduan eta abesti bezala. Gauzak horrela, esan beharra dago iragarki gehienek hondo musika erabiltzen dutela, garrantzia handirik eman gabe.Hala ere, musikak iragarkia oroimenean izateko ezaugarri bat da, aurkitu daitezkeen %70 iragarkiek musika era batean ala bestean erabiltzen duten heinean, nahiz eta pertsuaditzeko momentuan eragin askorik ez izan. Aipatu beharra dago jingle motako musika oso gutxitan erabiltzen dela ( non kanta produktuan oinarrituta dagoen ), eta gehien bat famatuak diren abestiak erabiltzen direla iragarkian txertatzeko. Baina kontuz! Aurretik izandako esperientzia batean oinarrituta ( Estrella Damm, Mediterraneamente iragarkia ) iragarkian entzun daitekeen kanta iragarkian agertzen den produktua islatu dezake, eta abestiak protagonismoa hartu. Beraz, kontu handiarekin erabili behar den elementua dela uste dut.


Beste elementu bat, zein %10eko iragarkietan erabiltzen den famatuen presentzia da. Famatuak erabiltzea iragarki baten kostu handia dakar eta ikusleak atentzio gehiena pertsonai horretan jartzen du, produktua alde batera utziz. Kuriositate moduan, esan dezakegu ospetsuak agertzen diren iragarkietan eragin handiagoa dutela emakumeetan, gizon famatu horiek kirolariak edo aktoreak izanez. Aipatu beharra dago ospetsuak erabiltzea ez duela oroimena ezta pertsuazioa ziurtatzen, gehien bat atsegintasunari lotuta baitago. Beraz, oso garestiak eta eragina ez dutenez ziurtatzen ez dira askotan erabiltzen.

Esan dezakegu, EITBko iragarkian oinarriturik, bertan agertzen diren famatuek katearekin bat datozela, marka horrekiko entusiasmoa gehituz. Gauza bera gertatzen zaigu F.C.Barcelona iragarkiarekin, non famatuak futbol taldearen jokalariak diren, markarekin erlazio zuzena izanez. Kasu hauek ez dira famatuen erabilerarekin erlazionatzen, izan ere bertan agertzen direnak produktuaren zati bat beza hartzen direlako. Hala ere, guretzako famatuak dira, eta iragarkia jokaera atseginarekin ikusiko dugu.


Eta azkenik, iragarkietan aurkitu dezakegun beste elementu bat over ahotsa dugu, zein iragarki guztietan aplikatzen den. Entzun dezakegun iragarkietan antzemangarria da gizonaren ahotsa dela gehien gailentzen dena. Hala ere, emakumeei zuzendutako iragarkietan emakumearen ahotsa da entzun dezakeguna; hala nola Celtako iragarkia, non emakumeak ( amak) diren iragarki honen targeta. Esan bezala, iragarki gehienek over ahotsa erabiltzen dute, baina ez dutenak erabiltzen normalean iragarki oso simpleak izaten dira, edota iragarkian agertutako pertsonaiek over ahotsa esango zuena esaten dute.


Beraz, eta guzti hau laburbilduz, esan dezakegu klasean emandako teoria bat datorrela errealitatearekin eta baita ere klasean ikusitako 10 iragarkiekin, nahiz eta lagina oso txikia izan bertan agertzen diren ezaugarriak iragarki guztiei aplikagarriak diren, bereziki argumentu mota- emozionalak- eta hondo musikaren erabilpena.

Publizitatea Interneten? Ez du merezi


Jarraiana 2002an plazaratutako artikulu baten atal deigarrienak aurkituko dituzue.

“Internet izango da lehen hedabidea publizitateak menderatuko ez duena”
(..)
Inkestek erakusten omen dute gero eta jende gutxiagok egiten duela klik sarean jartzen diren bannerretan; zenbakiak jaisten ari omen dira izugarri. Nielsen/NetRatings etxearen arabera —honek Interneten egiten den publizitatea aztertzen du— klik tasa jaitsi egin da urte betean %1,35etik horren erdira. Salneurriak ere dezente jaitsi omen dira Interneten egiten den publizitatean.

Testu osoa irakurtzeko jo: http://sustatu.com/1024994578


Gogoeta:

Esan beharra dago internet dela egun publizitateari men egiten dion medio bat, bai hartzailearengana zehatz iritzi gaitezkelako, bai kostu aldetik oso txikia delako. Marketinaren aldetik oso erabilgarria da eta 2002tik hona gauzak asko aldatu direla uste dut.
Zer uste duzue?
Egin zuen apustuak!!


Post-testaren emaitzak eta ondorioakOndorioak aztertzen hasi baino lehen, esan beharra dago gure lagina murriztu dugula. Orotara 15 inkesta egin ditugu, zenbait zailtasunekin egin baitugu topo. Inkestatuen perfilari dagokionez, esan dezakegu galdetutakoen % 73,3a 20-25 urte bitartekoak direla eta besteak 26-30 urte bitartekoak.


Hasiera batean, gure inpresioa nahiko ona zela onartu beharra dugu, baina aurrera ikusiko dituzuen emaitzek gure harridura piztu zuten, izan ere, Estrella Dammeko Mediterraneamente iragarkiak ez baitu inork gogoratzen.


Estrella Damm-en posizionamentua ezagutuz:


Hasierako galderetan konturatu ginen inkestatuen %4,8ak bakarrik aipatzen zuela Estrella Damm gogoratzen zuten garagardo marka bezala, Heineken, ordea, %23,8ak aipatzen zuen, nondik ondorioztatzen dugu Estrella Damm marka ez dela oso ezaguna garagardo kontsumitzaileen artean, eta askoz famatuagoak direla Heineken eta Voldumm, zein bigarren postuan dagoen. Gauza bera gertatu zitzaigun hurrengo galderan, non galdetuen gehiengoak Heineken markaren iragarkiak gogoratzen zituen, San Miguelen iragarkiekin alderatuz. Honek gure ikerketaren ondorioen aurreikuspen bat egiten lagundu zigun; hau da, erdipurdiko emaitzak jasoko genituela.


Behin aztertzen ari ginen iragarkiaren musika jarrita, galdetuen %20ak; hau da, 3 pertsonek abestia Estrella Dammeko iragarkiarekin erlazionatu zuten. Galdera honetako erantzuna ez baldin bazen Estrella Damm, galdetegiari amaiera ematea erabaki genuen, gure interesa iragarki horren eraginkortasuna neurtzea baitzen. Hori dela eta 3 pertsonek baino ez ziren galdetegiaren amaierara iritzi.


Iragarkiaren elementuak aztertuz


Beraz, hiru inkestatu horiekin jarraitu genuen inkesta. Hauetako birentzat iragarkia oso ona iruditu zitzaien eta bati ona. Hirurei uda, oporrak, festa, hondartza eta giro ona etorri zitzaien burura kanta entzuterakoan. Eta guztiak musika eta lekua gogoratu zuten, baina ez iragarkiaren slogana. Guztientzat iragarkia originala, atsegina, erakargarria eta dibertigarria da. Hala ere, iragarkiak ez du inor bultzatu porduktua erostera.
Ondorioak:


Ikusitako guztiarekin, ondoriozta dezakegu iragarkia ez dela bat ere eraginkorra

izan, eta gainera ez dela hartzailearen buruetan gelditu. Nahiz eta gogoratze erraza diruen, musika dela eta, konturatu gara askok beste garagardo markarekin erlazionatzen dutela. Beraz, erlazio harremana oso txarra izan da. Hau lehiakideek abantaila gisa jaso dezakete, Estre

lla Dammrentzak kalte bat baino ez den bitartean.


Aipatzekoa da ere, musika entzutean, zein guretzako pista erraza zen iragarkia eta egilea gogoratzeko, askok udako giroarekin erlazionatu dutela. Izan ere, iragarkian entzun dezakegun kanta arrakasta izugarria lortu zuen telebistako iragarkian agertu izanagatik, eta 2009ko udako kanta entzunenen artean kokatua dago. Baita spota grabatu den tokia, Formentera, gainera galdetuen %33,3ak pentsatu izan zuen iragarkia Formentera irla iragartzeko zela.


Hau guztia ikusita eta emaitzak laburbilduz, esan dezakegu iragarki hau ez dela bat ere eraginkorra izan. Produktu eta iragarkiaren arteko harremana oso txarra izan da. Ildo berean, esan dezakegu iragarkiaren oinarria desbideratu dela, izan ere momentu oro antzeman ditzakegu irla batean gaudela, udako giroan eta festan, baina garagardo botila bigarren planoan geratzen da, ez du inolako protagonismorik. Beraz, gure ustez Estrella Dumm garagardoa iragarri beharrean Formentera irla iragartzen ari dela dirudi!


Post-test publizitarioa

Ariketa honetan post-test burutuko dugu, eta hauek dira lehenik eta behin eman beharreko pausuak:

1.- Kanpaina:

Estrella Damm, Mediterraneamente. 2009ko iragarkia:

Iragarkia Formenteran grabatuta dago, non mutil bat bertoko portura iristen den ikusi dezakegu. Bertan hainbat esperientziari emango dizkio hasiera; festak, amodioa…Iragarkia irauten duen denbora guztian, garagardo botila bat dute eskuan pertsonaiek, eta argi eta garbi ikusi dezakegu edaten ari diren garagardoa Estrella Damm etxekoa dela.

2.- Tarjeta:

Aukeratu dugun targeta jende gaztea izan da; 20-27 urte bitarteko jendea hain zuzen ere. Emakumeak eta gizonak osatuko dute target hori. Xede-talde hau aukeratu dugu, garagardoa gehien kontsumitzen dutenak direlako eta iragarkian ageri diren pertsonaiak eta bertan ikusi ditzakegun ekintzak jende gaztearentzat zuzenduta daudelako.

3.-Sarrrera:

Ikerketa honekin iragarkiaren eraginkortasuna neurtu nahi dugu. Inkestan zehar aurkitu ditzakegun galderen erantzunek aditzera emango digute zein eragina izan duen iragarkia hartzaileengan eta Estrella Damm markak zein posizionamedu duen garagardo merkatuan; hau da, jendeak ezagutzen duen eta kontsumitzen duen.

Iragarkiaren oroitzapen maila jakiteko asmoarekin ere burutu dugu inkesta, horrela jakinez gure xede taldeak iragarkia gogoratzen duen eta hau Estrella Damm markarekin erlazionatzen duten.

4.-Metodologia:

Ikerketa hau burutzeko erabiliko dugun metodoa inkesta izango da. Inkesta mistoa izango da, horrela inkesta itxiak eta irekiak dituzten desabantailak saihestuko ditugu. Gainera, espero ez ditugun erantzunekin informazio osagarria geureganatuko dugu, aurretik espero ez genuena.

Egingo ditugun galderak direla eta, metodologia kualitatiboa jarraituko dugu; jakin nahi dugulako gure targetak iragarkia gogoratu duen eta ea zer gogoratu duen.

Egingo dugun inkesta pertsonari berari egingo diogu, horretarako kaleko jende arrunta aukeratuko dugu, gu kalera joanez. Guztira, 20 inkesta egingo ditugu. Inkestako galdera moten artean hurrengoak aurkituko ditugu; erantzun motaren arabera, galdera irekiak, itxiak ( dikotomikoak eta multikotomikoak ) eta mistoak; informazioaren arabera. sarrerako galdera, galdera iragazia/iragazita eta sailkapen galdera.

Aipatzekoa da, guk inkestari amaiera emango diogula inkestatuaren erantzunek ez badatozen bat hurrengo galderekin. Hori dela eta, ez dugu beharrezko erantzunik eskatuko guk burutuko dugun inkestan.

 

5.- Inkesta
 
1.- Mesedez, denbora bat eskainiko diguzu zenbait galdera erantzuteko publizitatearen inguruan?
Zure erantzunak guztiz konfidentzialak izango dira eta bakarrik izango dira erabiliak gure ikerketarako, hau unibertsitatek olana delarik.
Inkestaren iraupena 10 minutukoa izango da askoz jota
.

2.- Axola duzu esatea zein adin tartean zauden?
a-20-25 urte
b-26- 30 urte
c-31-40 urte
d-40 baino gehiago
c eta d bada erantzuna utzi inkesta egiteari
 
3.- Zein motatako garagardoa ezagutzen duzu, entzunaz bada ere?
A
B
C
D
 
4.- Zein garagardo iragarki gogoratzen duzu?
( Inkestatuak Estrella Damm etxeko iragarki bat gogoratzen baldin badu 7.galderara pasatuko gara, ez baldin badu erantzuten, 5.galderara )
 
5.- Musika hau entzunez, zer dakizu burura?
( Ez badu ezer gogoratzen, utzi inkesta. Baina erantzuna baiezkoa bada, hau da, zerbaitekin erlazionatzen duen, jarraitu 6.galderan)
 
6.- Ze markarekin erlazionatzen duzu abesti hori?
(Erantzutean ez baldin badu gure marka esaten, inkestarekin amaituko dugu. Baina Estrella Damm markarekin erlazionatzen baldin badu, galderekin jarraituko dugu)
 
7.- Ze kalifikazio jarriko zenioke Estrella Dammeko azken iragarkiari?
Oso ona
Ona
Erdipurdikoa
Txarra
Oso txarra
 
8.- Zer transmititu dizu iragarkiak?

(Inkestatuak nahi duena esan dezake; erantzuna irekia)
 
 
9.- . Iragarkiko zein elementu gogoratzen dituzu?
 (Inkestatuak nahi duena esan dezake; erantzuna irekia)
 
10.- Iragarkiko slogana gogoratzen duzu?Zein da?
 (Inkestatuak nahi duena esan dezake; erantzuna irekia)
 
11- Gogoratzen duzu non grabatu den edo zein toki agertzen den iragarkian?
 (Inkestatuak nahi duena esan dezake; erantzuna irekia)
 
 
12.- Zelan aditzondo erabiliko zenituzke iragarki hau zure lagun bati deskribatzeko?

Erakargarria
Aspergarria
Pertsuasiboa
Errealista
Originala
Beste batzuk
 
13.- Iragarkia ikusita produktua erostera bultzatu zaitu?
(Erantzuna baiezkoa baldin bada, jarraitu hurrengo galderarekin, ezezkoa izatekotan, inkestari amaiera eman)
 
14.- Zein elementuk eraman zaituzte ekintza horretara?
(Inkestatuak nahi duena esan dezake; erantzuna irekia)


Inkesta amaitu da

Eskerrik asko zure denboragatik
Publizitatea Saritzen; Efikazia SariakEsan bezala, Efikazia Sariak ez dituzte iragarki hoberenak saritzen, eraginkorrenak baizik. Hasiera batean pentsa genezake iragarki on bat eraginkorra dela eta bere komunikazio helburuak betetzen dituela. Baina niri argi eta garbi geratu zitzaidan ikasturte hasieran egindako pre-testean, non Publizitatearen Eraginkortasunaren izaeraz mintzatu ginen. Beraz, iragarki bat zein guri inpaktatzen digun, ez du zetan eraginkorra izan behar, eraginkortasuna bestelako faktoreak hartzen baititu kontuan; hala nola, iragarkian inbertutakoaren itzulera (R.O.I.) eta iragarkiaren aurkezpena.

Beraz, agerian usten da eraginkortasuna datu frogagarriekin neurtzen dela, eta ez pertsona baten gustuaren arabera. Hori dela eta, sari hauek Espainiako Iragarleen Elkarteak antolatzen ditu, non esan bezala, eraginkorrena den iragarkia irabazle ateratzen den aurreko faktoreak kontuan hartuz eta ez kreatibitatean oinarriturik. Gainera, iragarleak dira sariak banatzen dituztenak, beste iragarleen lanak baloratuz.


Sari hauek, esan bezala, iragarleek banatzen dute, iragarki hoberena sarituz; hau da, bere komunikazio planean adierazitako helburua ( arruntenak bezero gehiago lortzea, xede-taldea handituz, inbertsioen hazkundea igotzea…) betetzen duena. Adibide bezala 2008.urteko irabazlea, Caja Madril, datu frogagarriekin adierazi zuen nola espero zuena lortu zuela, burututako kanpaina errentagarria izan zelaren seinale; hala nola 7.000 bazkide berri eta 40 eguneko epean bi milioi baino gehiagoko hazkundea.


Efikazia Saria lortzea, oso garrantzitsua da iragarlearentzako, prestigioa emateaz gain notorietatea lortzen duelako merkatuaren munduan, esan bezala, sari hauek kanpaina hori bere emaitzak lortu dituela adierazten baita, emaitzetan oinarrituz eta ez kreatibitate hutsean ( arlo hau nahiko subjektiboa da nire ustez, beraz, askoz arrazionalagoak iruditzen zaizkit sari hauek, non frogatzen den- datuekin- zein den iragarkirik hoberena ).

Publizitatean inbertitutako iragarleen rankina ikustean, arraroa iruditu zait 2009ko saria irabazteko finalistarik ez daudela rankinaren lehen postuetan. Honek aditzera ematen dit diru asko inbertitzea iragarkia burutzeko momentuan eta hau zabaltzeko ez datozela bat eraginkortasunarekin. Hau da, diru asko gastatzea agentzi on bat lortzeko, insertzio asko erosteko…ez du bermatzen kanpaina hori errentagarria izango denik.Beraz, eta esandako guztia laburbilduz, Efikazia Sariak iragarleei beraiei mesede egiten diete, hauek merkatuan postu hobeagoa lortuz lehiaketarekiko. Gainera, honek aditzera ematen du enpresaren lana egokia dela behin publizitatearen munduan murgilduta gaudenean. Nire ustez, marketinaren esparru bat da hau, non hasiera batean zehaztutako helburu ekonomiko zein fisikoak ( notorietatea ) lortzen diren.

Bestetik, esan beharra daukat, diruak ez duela errentagarritasuna eskuratzen, hau erosi ezineko aldagai bat izanik. Beraz, iragarki eraginkorra egiteko ez da dirutza bat gastatu behar, komunikazio plana egokia izan behar du eta hau zabaltzeko erabiliko diren estrategiak eta teknikak helburuekin bat egin behar dute.

Esperimentua amaitu da!


Aste bateko esperimentu honetan asko izan dira gertatutako gauzak nire profil berri honetan. Alde batetik, harritu egin nau zenbat jende onartu nauen, nahiz eta ni ez ezagutu. Bestetik, ikusi dut ez naizela bakarrak mezuak bidaltzen jendea lagun bezala onartu baino lehen, ea zertaz ezagutzen nauen galdetuz.

Sortutako profilaren bidez, 100 eskaeratik 50 lagun lortu ditut, eta gainera lagunak izateko hiru eskaintza izan ditut. Ni 23 urteko neska batengatik pasatu naiz eta nire profila pixka bat txukundu nahian zenbait gauza egin ditut. Alde batetik, Madrilgo Unibertsitatean ikasten nuela adierazi nuen ( Autonoman ), bestetik, argazki batzuk interneten bilatuak- nire profilekoaz gain beste hiru, hauek ahalik eta erakargarrienak izanez beste kideentzako- txertatu nituen, eta azkenik zenbait hobby asmatu nituen, kontuan hartuz hobbyak eta argazkiak elkar erlazionatzea, horrela sinesgarritasun gehiago emanez nire profilari. Ildo horretan, argazkietan neskak ageri ziren momentu oro, neska nahiko lirainak, ile luze eta beltzarekin eta azal ilunarekin, gutxi gora behera egun modan dauden neska prototipoa. Gainera, nire argazki albuma lagunen lagunentzako zabaldu nuen, eskaera egin nien guztiek nire argazkiak ikusteko, eta hauetan oinarriturik baiezkoa emateko. Hala izan da, egindako eskaeren %50ak onartu baitzidan. Gainera, perfileko argazkia bezala neska polit bat jarri nuen, bertan agertzen zen neska oinarri bezala hartuz gerora aukeratuko nituen argazkietako aukeraketa egiteko.

Esperimentua hastean, ez nekien zelan hasi jendea bilatzen, baina Autonomaco Unibertsitatean ikasten nengoela jartzean lagun zerrenda bat agertu zitzaidan hasierako momentutik. Zerrenda horretan unibertsitatean ikasten ari diren ikasle zerrenda agertzen zitzaidan, eta hortik, hogeiri-edo bota nien nire lagun izateko eskaera.

Hurrengo pausuan, egindako pertsonen lagunen zerrenda begiratu nuen, eta horietako batzuei eskatu nien lagun bezala hartzea, horrela aurrekoek usteko zuten beren lagunengatik ezagutzen zidatela. Eta ez nengoen oker! Onartutako gehienek, ni beren lagunaren laguna bezala ikusten zidatelako izan zen! Zelan jakin hau?Hasieran mezu bat bidaltzen zidaten galdera horrekin, ni baiezkoa erantzutean sinetsi eta lagun bezala onartzen zidaten.

Beraz, eta ariketaren lehen zatiari amaiera eman nahian, nire estrategia edozein pertsona fisikoak duen profil bat eratzea izan da, argazki “arruntak”, hobbiak eta zenbait datu eskainiz.

Gogoeta:

Behin esperimentua amaituta, uste dut jendea oraindik nahiko inozoa dela. Nik, egun dauden arazo guztiekin, non edonor sortu dezakeen perfil bat existitzen den sare sozialean, askoz sutsuago jokatzen dut pertsona berri batek lagun izateko eskaera egiten didanean, are gehiago perfil faltsu baten laguna izan naizenean!Nire esperientziak lagundu dit orain dudan jokaera izaten. Egun ez dut edonor onartzen lagun bezala, aurretik ezagutu edo nire lagun baten laguna ez denean. Kasu horietan gainera lagunari galdetzen diot ea nor den pertsona hori. Ildo honetan, niri gertatutakoak Tuentin eta Facebooken dauden korporatiba, taberna edo denden perfilak ez ditut onartzen. Espero dut bakarra ez izatea, nahiz eta jokaera hau marketinarentzako desabantaila baino ez izan. Pertsona batek edonor onartzeko abilezia baldin badu, enpresek sortutako perfilak ere onartuko ditu. Gainera, sare sozialen erabilpena publizitatea, beste behin esan bezala, target zehatza harrapatzen laguntzen digu, pertsonen adin tartea zein den jakin dezakegulako. Honek abantaila handia suposatzen du publizitate kanpaina bat aurrera eramatean, non denborarik ez duzun galtze zure xedeko taldea harrapatzen eta ez dituzun alferriko mezuak botatzen, badakizulako pertsona hori zure targetekoa dela. Gero mezua irakurri eta jaramon egingo badion beste kontu bat da!

Baina zer da internet enpresa batentzako abantaila baino. Edozein enpresak du bere tokia interneteko sare sozialetan, aurreko ariketetan esan bezala, bide honek publizitatea zabaltzeko ez baitu inolako kosturik suposatzen. Hala ere, nik ez dut inolako markaren kanpaina publizitarioa ezagutzen internet baino ez duena erabili hau zabaltzeko. Honek agerian usten du zeharka publizitatearen eraginkortasun maila interneten. Gainera, grafiko honetan ikusi dezakezun moduan, sare sozialak denbora pasa bezala erabiltzen dira gehien bat erabiltzaileengatik, eta ondoren jokoetarako. Beraz, hauek izanik gehien erabiltzen diren aplikazioak enpresek hau kontuan hartu beharko luketela uste dut, horrela beren produktuei buruzko jokoak eginez besteak beste.Beraz, eta esandako guztia laburbilduta, internet publizitatea zabaltzeko herraminta bezala erabiltzea ez dago gaizki, eta abantaila asko izan ditzake sare sozialen erabilpena behin pertsonek onartzen zaituztenean.

Sare sozialen eraginkortasuna

Egun, sare sozial guztiek marketing-aren herraminta bilakatu dira. Izan ere, sare sozialetan publizitatea edonon ikusteko aukera dugu, momentu oro eta guk espero gabe. Nik egunero jasotzen ditut enpresa edo bestelako irudi korporatiboen mezuak facebooken, euren laguna izateko eskaerarekin. Ez diot inori baiezkoa ematen,hala ere salbuespenak daude; Abricot denda eta Thais taberna. Hauek izan ziren lehenak, pertsona fisikoak ez zirenak, laguna izateko eskaera bidali zidatenak, eta ni, ignorantzian murgilduta, baiezkoa eman nien. Egun, Facebooka zabaldu bezain laster beraien mezuak ditut, promozioak direla, jaien antolakuntza dela…Edozer gauza aditzera emateko mezuak jasotzen ditut. Alde batetik, nazkagarria eta gogaika ezina da halako mezuak jasotzea. Bestetik, interesgarriak diren zerbitzuak eta ekintzen berri ematen dizute.

Hori dela eta, uste dut, batzuetan nahiko tresna eraginkorra dela publizitatea egitea sare sozialetan, gainera iragarleek euren marka eta produktuak iragartzeko gastatzen duten dirua oso eskasa da.

Moda kontua den ala ez zehaztea…hori bai kontu zaila. Badaude publizitatea egiteko moduak, zeintzuek azkenean erabiltzailea nazkatzen duten. Baliteke sare sozialetan iragarkiak txertatzea horietako bat izatea, baina kontuan hartu beharra dago erabiltzailea, nire ustez, nahi duenean atentzioa jarriko diola, izan ere erabiltzailea bere kontura dirau, korreoa begiratzen,argazkiak igotzen…Hori dela eta, zerbait interesgarria ikusten duenean, “klik” egingo du, bere kabuz eta inolako bannerik ustekabean agertu izanagatik.

Azkenik, eta iritzi honi amaiera emanez, nire aburuz, sare sozialek abantaila asko eskaintzen diote publizitateari, bai diru kontuagatik ( ez baitute inbertsio askorik eskatzen) bai, klasean esan bezala, target zehatza harrapatu dezakezulako eta horiekin sortzen den harremana zehatza delako, ez baitago bitartekorik, iragarlea (enpresaria, taberna…) eta hartzailearen arteko harreman “sutsu” bat baitago soilik. Baina, hala ere, badaude desabantailak, eta horiek testuan zehar aipatu ditut; hartzailea nazkatzea. Beraz, igorleek muga bat aurkitu behar dute, kontuan hartuz noiz iritziko diren hartzailearen gogaitze mugaraino hainbeste mezu bidaltzeagatik.


Esan bezala, nik Abricot denda dut, hemengo argazkian ikusi dezakezu nola facebookeko laguna izanik, deskontuak zenituela arropak erosteko momentuan. Soilik dendako bazkidea bazinen sare sozialen horren bitartez. Herraminta ezin hobea denda hau lagun bezala gehitzeko zure sarean eta publizitate zuzena egiteko zuri, niri gertatu zaidan bezala.

Horain, ariketa honen bigarren zatiari hasiera emateko ordua iritzi da!Lehenik eta behin google-en erabiltzaile bezala erregistratu nahiz, dagoeneko badudalako perfil bat Facebooken. Helbidea, zein gerora nire perfilean agertuko den, asmatutako pertsonaren izenarekin bat joatea pentsatu dut, honek sinesgarritasuna emateko perfilari, askotan emaileko helbidea eta pertsonaren izena bat etortzean, pertsona hori existitzen dela adierazten du, gutxienez hori da nik uste dudana.
Beraz, hasi dezagun esprimentua!!

Internet eta Eraginkortasuna


a)Ze publizitate formatu topatu duzu? (banner, pop-up, spam)

Bannerrak eta bideak; hau da,beste web gune batera joateko helbidea( markaren web gune ofiziala).

b) Sartutako web guneetan hurrengo marken iragarkiak agertu dira:
Addidas
Telefonica
Orange

c)
Mezu/edukiren batek zure atentzioa deitu du?

Baliteke Telefonicaren banerrak atentzioa deitu izana, ziurrenik iragarkian erabiltzen dituen kolore argitsu eta deigarriengatik.

d) Publizitatearen aurrean men egin ahal duzu?Hau da, banner batek proposatzen zizuna jarraitu duzu, iragarle baten webgunera iritsi zara?

Ez.

e)Zure esperientzia hau eta aurrekoak kontuan hartuta, interneteko publizitateaz ze balorazio egiten duzu? Eraginkorra ote da? Asko/gutxi ikusten da? Erakargarria da? Hausnartu honen ingururan beste medioak kontuan hartuta.

Publizitateak interneten duen eraginkortasun maila nahiko eskasa dela iruditzen zait. Ikusleak edo hartzaileak ez du espero momentu horretan iragarki bat aurkitzea, gainera bere interesa momentu horretan bere korreoa zabaltzea, egunkari digitala irakurtzea…edo dena delakoa izan daiteke, hori dela eta publizitatea ikustean ez dio jaramonik egiten eta honetaz paso egiten du. Hala ere, iragarkiaren hartzaileak baliteke banerra atentzioa deitzea bertan ageri den informazioa berarentzako interesantea bada edo momentu horretan gai horri buruzko zerbaiten bila dabilelako, adibidez, bidai bat egiteko intentzioa baldin badu, eta Halcon Viajes-eko banner bat topatzen baldin badu dagoen web gunean, bertara joateko posibilitate asko daudela uste dut. Ildo honetan, marka ezaguneko banerrak, pop-up edo spam-ekin topatzean, bertara joateko ohitura gehiago dagoela uste dut, batez ere formatu horiek guztiz erakargarriak baldin badira, nire kasuan telefonika.

Email edo korreoetara bidaltzen den publizitatea askotan zakarrontzira bidaltzen dugu segidan. Honek erabiltzailea nazkatu dezake, baita marka edo iragarlea den enpresarekiko gorrotoa sortu. Hori dela eta, nire ustez interneten bitartez egindako publizitatea kontu handiz egin beharra dago, kontsumitzailea nazkatu barik. Hau noiz nazkatzen dugun jakitea ez da zaila, bere tokian jarri baino ez gara egin behar.

Nire aburuz, eta kontsumitzaile bezala, pop-up motatak formatua da eraginkortasun mailarik bajuena duena nire uztez. Asko dira entzundako mitoak; pantailan agertzen diren karratu horietan klikatzen baldin baduzu birus bat sartuko zaizu!Besteak beste. Hori dela eta, ez dut ondo ulertzen nola enpresa askok metodo hau erabiltzen duten publizitatea sarean zehar zabaltzeko, hartzaileak honetaz paso egiten baitu leihoa itxiz.

Amaitu baino lehenago, esan beharra dago, medio honetatik egindako publizitatea ekonomikoki errentagarriagoa dela, ez baitu hainbesterainoko inbertsiorik eskatzen. Gainera, baliteke hartzailea ez konturatzea publizitatearen aurrean dagoela eta gure iragarkia jarraitzea, iragarkiari “men” eginez. Hau gehien gertatzen da markak batek email bat bidaltzen duenean eta ez du esplizituki publizitatea islatzen, informazio bat ematen duelako produktu bati buruz, hori bai, informazio guztiz globala, marka edo enpresa horrek egiten duen produktuko ezaugarri espezifikoak gailendu gabe, baina zeharka agerian utziz bera dela esparru horretan hoberena. Nahiz eta formatu hau aldizkarietan agertu gehien bat ( batez ere emakumeei zuzendutakoetan, non depilazioari buruzko informazioa ematen dizuten eta zeharka Corporación Dermoestetica agerian usten duten ), orain dela denbora bat heziketako email bat jaso nuen, goi-mailako heziketaren garrantzia azpimarratuz eta tarteka Madrilen zegoen zentro bat iragarriz.

Beraz, eta esandako guztia nolabait laburbilduz, interneten bitartez iragarki bat zabaldu nahi dugunean, kontu handiz ibili behar gara, eta askotan hartzaile beraren azalean jarri, beste kontsumitzaile bat bagina bezala pentsatuz eta jokatuz.